Politika

Vlada je včeraj sprejela številne pomembne zakone v pomoč ljudem in podjetjem

Vlada je na včerajšnji seji dodatno sprostila nekatere ukrepe iz odlokov, povezanih z epidemijo COVID-19. Sprejela je tudi  predloge zakonov o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, o dolgotrajni oskrbi, o nujnih ukrepih na področju zdravstva in o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 ter gradbenega zakona in zakona o urejanju prostora.

 

Vlada  je odločila, da se delovanje klicnega centra kljub zaključku epidemije zaradi velikega povpraševanja po informacijah, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja SARS-CoV-2, podaljša še do vključno 30. junija 2021. Po tem datumu bodo zagotavljanje informacij v okviru svojih pristojnosti ponovno prevzela pristojna ministrstva in drugi organi državne uprave prek svojih klicnih centrov ali telefonskih številk.

Sprejela je predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 v vrednosti 243,5 milijonov evrov. Interventni zakon je primarno usmerjen na področje turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, kjer zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. Uvedeni so tudi novi boni, v vrednosti 192,2 milijona evrov, namenjeni izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je prav tako danes potrdila vlada, bo osebam, ki ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase, ob njihovem aktivnem sodelovanju, omogočilo kakovostno in varno življenje. Trenutno so v Sloveniji pravice, ki se vežejo na področje DO razdrobljeno urejene v številnih predpisih, zato je ureditev nepregledna in administrativno obremenjujoča.

Zaradi potrebe po obvladovanju nalezljive bolezni COVID-19, je vlada sprejela predlog novega Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva z ukrepi, ki bodo omilili posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva in delovnopravnem področju. Z njim bo delo v zdravstvu bolj učinkovito, povečala pa se bo tudi dostopnost do zdravstvenih storitev in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov.

Temeljni cilj predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu 1.943 milijona evrov.

Spremembe na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike prinaša predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3). Ključne spremembe, ki jih prinaša nov zakon o urejanju prostora bodo na področju prostorskega načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev zemljiške politike, in sicer vse z namenom učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vodenja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganja trajnostnega prostorskega razvoja.

Vlada je določila  tudi besedilo predloga Gradbenega zakona (GZ-1), ki uresničuje cilje administrativne razbremenitve in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postopkov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Zakon prinaša možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni.

Vir: gov.si

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button