Informer
Spletni posrednik informacij

Skupina Petrol v devetih mesecih s prepolovljenim čistim dobičkom

0

Skupina Petrol je v devetih mesecih ustvarila 2,29 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 30 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zmanjšal za 49 odstotkov, na 40,5 milijona evrov. Na poslovanje je vplival upad prodaje proizvodov iz nafte, predvsem zaradi protikoronskih ukrepov na vseh trgih.

Razmere so se zelo zaostrile marca s pojavom novega koronavirusa. Ukrepi, s katerimi so države za zajezitev pandemije omejevale gibanje tako med državami kot tudi med lokalnimi skupnostmi, so zaradi omejevanja prometa vplivali na znatne padce prodaje proizvodov iz nafte, so današnjo objavo rezultatov, s katerimi se je v četrtek seznanil nadzorni svet družbe, pospremili v Petrolu, poroča STA.

“Oskrba z energenti poteka nemoteno”

Kot so zatrdili, je njihova primarna skrb tudi ob pojavu drugega vala epidemije namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih v Petrolu. “Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo,” so poudarili in ob tem dejali, da načrtov za letos zaradi epidemije novega koronavirusa in s tem povzročene gospodarske krize, ki je ni bilo mogoče predvideti, ne bo mogoče uresničiti.

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih ustvarila 301,9 milijona evrov prilagojenega bruto dobička, kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Bruto dobiček iz poslovanja se je znižal za četrtino na 114,4 milijona evrov. Večino ga je ustvarila s prodajo naftnih derivatov, petino s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, ostalo s prodajo ostalih energentov, energetskih in okoljskih rešitev ter proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, poroča STA.

Skupina je v prvih devetih mesecih leta 2020 prodala 2,3 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je 21 odstotkov manj, predvsem zaradi nižje prodaje v maloprodaji, kar je posledica covida-19. V Sloveniji je prodala dober milijon proizvodov iz nafte, kar predstavlja 44 odstotkov celotne prodaje skupine. Na trge jugovzhodne Evrope je prodala 25 odstotkov celotne prodaje skupine, na trge EU pa 31 odstotkov prodaje skupine, piše STA.

Skupina je v tem obdobju dosegla dobre prodajne rezultate pri prodaji ekstra lahkega kurilnega olja zaradi ugodnih cen. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 114.000 ton ali 17 odstotkov manj. Prodaja elektrike se je ustavila pri 15,7 teravatne ure, prodaja zemeljskega plina pa pri 19,9 teravatne ure.

S prodajo trgovskega blaga je skupina ustvarila 345,2 milijona evrov prihodkov, kar je tri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Konec septembra je imela prek 510 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 15, v Črni gori 15 in na Kosovu 10.

Družba Petrol je v devetih mesecih ustvarila 1,77 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 34 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je upadel za 66 odstotkov na 16,35 milijona evrov.

Pripravili so različne scenarije

Skupina je zaradi negotovih razmer pripravila različne scenarije letošnjega poslovanja. Predvideva, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte lahko dosegla med 83 odstotkov in 86 odstotkov lanske. Skupina bi lahko dosegla bruto dobiček iz poslovanja v višini med 73 odstotkov do 79 odstotkov lanskega oz. med 77 odstotkov do 84 odstotkov lanskega brez enkratnih dogodkov, saj so iz njega lani izločili odpravo rezervacij za tožbe in kazni za v letu 2019 zaključene postopke, ki imajo skupen vpliv v višini 11,1 milijona evrov, navaja STA.

Skupina je v devetih mesecih za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe namenila 46,4 milijona evrov, v enakem obdobju lani pa 84,3 milijona evrov. Od januarja do septembra je 33 odstotkov namenila dejavnosti prodaje na slovenskem trgu, 23 odstotkov energetskim in okoljskim rešitvam, 18 odstotkov dejavnosti prodaje na trgih jugovzhodne Evrope, 10 odstotkov posodobitvi informacijske in druge infrastrukture, devet odstotkov proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov ter sedem odstotkov mobilnosti.

V skupini je bilo ob koncu septembra 5230 zaposlenih, od tega 35 odstotkov v odvisnih družbah v tujini. Število zaposlenih se je glede na konec leta 2019 zmanjšalo za 45, piše STA.

Objavite komentar