Covid19

Razlog za širjenje okužb v Sloveniji: 10 odstotkov prebivalstva je v enem tednu obiskalo dve tuji gospodinjstvi, 10 odstotkov pa tri ali več!

Ekipa iz vrst Sledilnika za covid-19 in Mladi zdravniki je predstavila ključne ugotovitve spletne ankete z naslovom “Kako paziš nase in na druge?”, ki jo je izvedla v sodelovanju s podjetjem Valicon. Večina ljudi je sodeč po zbranih podatkih le omejila obiske. A deset odstotkov prebivalstva je v enem tednu vendarle obiskalo dve tuji gospodinjstvi, deset odstotkov pa tri ali več.

V analizi so se omejili na nacionalno reprezentativni vzorec 527 članov spletnega panela JazVem.si v okviru projekta #Novanormalnost. V prvem delu analize so se dokopali do ugotovitve, da je večina delovno aktivnih v drugem tednu novembra še naprej na delovnem mestu, čeprav bi lahko nekateri izmed njih opravljali delo od doma, s tem pa tudi prispevali k zmanjšanju stikov na delovnih mestih. Sedaj pa so se osredotočili na obiske gospodinjstev.

Glede obiskovanja v prostem času, kjer gre za obiske gospodinjstev, kjer vprašani ne živijo, v drugem tednu novembra dobra polovica sodelujočih v prostem času ni obiskala nobenega tujega gospodinjstva. 27 odstotkov je takšnih, ki so obiskali eno gospodinjstvo, kjer ne živijo. Ker o razlogih za obisk niso posebej spraševali, obstaja domneva, da gre  v določeni meri za obiske znotraj ozkega družinskega kroga ter pomoč najbližjim. 10 odstotkov vprašanih je povedalo, da je obiskalo dve tuji gospodinjstvi. Glede na to, da se soočamo z epidemijo, bi človek pričakoval, da so vsi v veliki meri omejili obiske. Temu pa očitno ni tako, saj še vedno obstaja delež prebivalstva, ki ni bistveno omejil obiskov. Šest odstotkov je takšnih, ki so obiskali tri do štiri tuja gospodinjstva, štiri odstotke pa pet ali več tujih gospodinjstev v enem tednu. “Glede na to, da je povprečna velikost slovenskega gospodinjstva 2,5 člana, je teh deset odstotkov vzorca v drugem tednu novembra v povprečju imelo stik z več kot desetimi osebami,” navajajo.

 

V vrstah Sledilnika za covid-19 in Mladi zdravniki izpostavljajo, da je izredno zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da je v skupini 103 ljudi, ki so poročali o dveh ali več obiskih v enem tednu, največ takih s simptomi okužbe z novim koronavirusom. O dveh ali več simptomih okužbe s covidom-19 namreč poroča kar 23 odstotkov ljudi iz te skupine. Največ ljudi v tej skupini (14 odstotkov) je odgovorilo, da so bili v preteklih dveh tednih v tveganem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom.

 

Vir: Covid-19 Sledilnik

Sodelujoče v ankete so glede na njihovo aktivnost- odhod na delovno mesto in na obiske razdelili v naslednje štiri skupine:

1. Ne hodijo ne na delo ne na obiske
Omenjena skupina predstavlja 36 odstotkov vzorca. Za ta del prebivalstva je značilno najbolj varno vedenje, saj ti ali niso bili delovni aktivni ali pa so delali od doma. Prav tako niso obiskali nikogar iz drugega gospodinjstva. Glede na to, da so v skupino vključeni tudi upokojenci, ne čudi, da so v njej v večini zastopani tisti, ki so starejši od 60 let. V tej skupini je tudi največji delež tistih, ki so zaradi covida-19 zaskrbljeni (24 odstotkov) in so zaskrbljeni za svoje zdravje (38 odstotkov). Le 10 odstotkov iz skupine je izpostavilo, da se jim zdi situacija brezupna in kritična, kar pomeni da večina vse skupaj relativno dobro prenaša.

2. Hodijo na delo, ne pa tudi na obiske
Sem se uvršča 17 odstotkov vprašanih. Gre za predstavnike delovno aktivnega prebivalstva, ki so v drugem tednu novembra vsaj polovico dela opravili na delovnem mestu, obenem pa niso hodili na obiske v tuja gospodinjstva. Še posebej v tej skupini izstopajo moški, ki so stari od 30 do 59 let. V tej skupini je najmanjši delež zelo zaskrbljenih zaradi koronavirusa (13 odstotkov). Tretjina je takšnih, ki so zaskrbljeni za svoje zdravje, večina pa je takih, ki tako kot v prvi skupini, dobro prenaša situacijo. Le devet odstotkov je namreč priznalo, da je situacija kritična in brezupna.

3. Ne hodijo na delo, hodijo na obiske
V to skupino se uvršča 30 odstotkov sodelujočih, ki v zadnjem tednu bodisi niso bili delovno aktivni ali pa so (večinoma) delali od doma, ob tem pa so obiskali vsaj eno gospodinjstvo. V tej skupini so nadpovprečno zastopane ženske, ki so stare od 18 do 29 let, osebe v bolniškem staležu ter osebe, ki so zaradi epidemije izgubile zaposlitev. V tej skupini je viden največji delež (30 odstotkov) tistih, ki niso zaskrbljeni zaradi virusa ali pa jih skrbi le v manjši meri. Gre za skupino, kjer največje število ljudi (20 odstotkov), ki situacijo označujejo kot kritično in brezupno.

4. Hodijo na delo in na obiske
V to skupino, ki velja za najbolj tvegano za širjenje virusa, se je uvrstilo 17 odstotkov vprašanih.  Gre za zaposlene, ki so v zadnjem tednu vsaj polovico dela opravili na delovnem mestu, obiskali pa so tudi vsaj eno tuje gospodinjstvo. Starši predšolskih otrok predstavljajo petino vseh v skupini, kar je več kot drugod, iz tega razloga pa je mogoče sklepati, da varstvo otrok predstavlja vsaj del teh obiskov. Nadpovprečno so v tej skupini zastopani moški od 30. do 59. leta starosti. Delež zaskrbljenih glede koronavirusa in lastnega zdravja je v tej skupini enak kot v drugi skupini, ki hodi na delo, ne pa tudi na obiske.

V samem zaključku raziskave poudarjajo, da čeprav se delež prebivalstva, ki v drugem tednu novembra obiskov ni omejil (potrjeni trije obiski ali več), ne zdi velik, to pomeni ob 10 odstotkih prebivalstva približno 200 tisoč ljudi. “Dodatnih deset odstotkov je v enem tednu obiskalo dve tuji gospodinjstvi. Izjemno zaskrbljujoče je dejstvo, da je ravno v skupini ljudi, ki še vedno hodijo na obiske, skoraj četrtina takih, ki poročajo o dveh ali več simptomih okužbe z novim koronavirusom,”

Nina Žoher

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button