Covid19

Po dolgem času samo 872 novih okužb! Dr. Bojana Beovič: “Epidemije še ni konec!”

Epidemije še ni konec. Vseeno pa na osebni ravni lahko poskrbimo za to, da zmanjšamo število prenosov in si tako omogočimo normalno življenje.

 

Poskrbimo za zaščito, redno testiranje, ob prisotnosti bolezenskih znakov se osamimo in testiramo, ko bo priložnost, se cepimo,” je poudarila vodja posvetovalne skupine dr. Bojana Beovič. Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja Policije pa je opomnil, naj bomo pozorni na spoštovanje odlokov in ukrepov, namenjenih zajezitvi epidemije. “Tako vse opozarjamo, naj kljub sproščanju ukrepov še vedno uporabljajo maske in vzdržujejo medsebojno razdaljo, upoštevajo pa naj tudi vse ostale veljavne ukrepe,” je dejal in opozoril tudi na previdnost v gorah ter smučiščih.

V Sloveniji so 17. februarja opravili 4271 testiranj, od tega se je za pozitiven izkazalo 872 testov, kar predstavlja 20,4 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 619 oseb, 116 bolnikov je rabilo zdravljenje na intenzivnem oddleku. Iz bolnišnic so odpustili 61 oseb, umrlo je 10 bolnikov. 7-dnevno povprečje je znašalo 769 primerov okužbe. Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s trenutnimi epidemiološkimi razmerami. Ugotovljeno je bilo, da v skladu s trenutnimi razmerami še vedno ostajamo v t.i. oranžni fazi načrta sproščanja ukrepov. Do 26. februarja je tako podaljšana veljavnost naslednjih petih odlokov: odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode, odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom, odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah ter odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

 

Vlada je včeraj sprejela tudi spremembe in dopolnitve odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programovpo novem velja, da se strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG). Vlada je sprejela še odlok o spremembah odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Sklenila je, da po novem kot izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega testa kot dokazilo šteje tudi rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga oseba sama natisne s portala zVem. Danes bo sicer predvidoma sklicana tudi dopisna seja vlade, na kateri bo usklajena vsebina odlokov, ki vsebujejo določilo o tem, da testiranje ni potrebno za osebe, ki so bile že cepljene.

 

HAT testi so smiselni v populaciji, da se na ta način izloči vsaj nekaj ljudi, ki so kužni, da se prepreči širjenje bolezni
Vodja svetovalne skupine Bojana Beović je za začetek delila nekaj novih razmišljanj in podatkov o HAT testih. Ti so sicer manj zanesljivi od molekularnih, predvsem pri asimptomatskih bolnikih je občutljivost bistveno zmanjšana, zato ne ugotovimo vseh kužnih. Zato je pomembno, da redno testiramo čim več tistih, ki so zaradi svojega delovnega mesta v stiku z drugimi ljudmi. Pomembno se je zavedati, da tak test velja samo za tisti dan, pa še za tisti dan ni povsem zanesljiv. Na drugi strani ti testi niso povsem specifični, zato se lahko na PCR testiranju izkaže, da oseba v resnici ni pozitivna. Kljub temu so ti testi smiselni v populaciji, da se na ta način izloči vsaj nekaj ljudi, ki so kužni, da se prepreči širjenje bolezni. Gre predvsem za osebe, ki sicer sploh ne bi bile testirane, ker so asimptomatske.

 

Ne gre za diagnostični pomen testa, ampak za epidemiološki, na ta način skušamo zmanjšati breme bolezni v populaciji. Če se breme virusa v populaciji zelo zmanjša, se postavlja vprašanje, ali je potrebno narediti toliko testov, da se odkrije vse posamezne okužene, saj se v takem okolju zelo poveča delež lažno pozitivnih.Trenutno v Sloveniji še nismo v tej situaciji, breme je veliko, HAT testiranje nam pomaga, da ga zmanjšamo. Takega testiranja nismo mogli uvesti že prej, spomladi tudi še ni bilo ustreznih testov, bili so za prisotnost protiteles, ki pa se pojavijo šele 5. dan bolezni. Prvi strokovni članki, da bi se lahko HAT testi začeli uporabljati v epidemiološke namene, so se začeli pojavljati šele konec poletja, takrat so tudi države začele to uporabljati. Do takrat jih je uporabljalo pet držav v Evropi, vendar samo za diagnostičen in ne epidemiološki namen. Ko so se jeseni testi začeli uvajati, se je izkazalo, da lahko z njimi vplivamo na zamejitev epidemije. Izkazalo se je tudi, da je takšne teste smiselno uporabljati večkrat tedensko, na 2 do 3 dni, saj lahko tako z večjo verjetnostjo zagotovimo, da oseba ni pozitivna. Seveda je to težko izvedljivo, ampak je to smiselno samo pri tistih, ki so ves čas tesno v stisku z velikim številom ljudi.

Pretirano sproščanje lahko tudi v Sloveniji pripelje do tretjega vala, epidemije še ni konec

Za nove variante virusa, britanski in južnoafriški sev vemo, da sta bolj kužna in zato zboli več ljudi, celo za 50 – 70 odstotkov več. Za južnoafriško varianto zaenkrat ni podatkov, da bi povzročala hudo bolezen, Britanci poročajo o nekaj večji smrtnosti, a še ni dovolj podatkov. Po doslej znanih podatkih nas prebolela bolezen covid-19 ščiti pred britanskim sevom, medtem ko pri južnoafriški varianti te zaščite ni. Podobno je s cepivi, ščitijo pred britansko varianto, pred južnoafriško pa praktično ne – ta se zniža na tretjino do šestino (pri mRNA). Pri novih cepivih naj bi to bilo boljše, cepivi Johnson&Johnson in NovaVax naj bi bili bolj zaščitni. Trenutno se situacija sicer izboljšuje, zmanjšuje se tudi pritisk na zdravstvo, a je to izboljšanje posledica ukrepov do pred 14 dni, sproščanje rezultatov še ni pokazalo, samo upamo lahko da je sproščanje varno in ne bo vplivalo na upadanje krivulje. Pretirano sproščanje pa lahko tudi v Sloveniji pripelje do tretjega vala, ne da bi sploh prišlo do pojava novih variant. Za pojav tretjega vala pa nas posebej skrbi južnoafriška varianta, britanska nekoliko manj, saj jo verjetno že z obstoječimi ukrepi uspevamo obvladovati. “Epidemije še ni konec. Vseeno pa na osebni ravni lahko poskrbimo za to, da zmanjšamo število prenosov in si tako omogočimo normalno življenje. Poskrbimo za zaščito, redno testiranje, ob prisotnosti bolezenskih znakov se osamimo in testiramo, ko bo priložnost, se tudi cepimo,” je svetovala dr. Beovićeva.

 

Slavko Krištofelc, direktor Inšpekcije varnosti in zdravja pri delu v Inšpektoratu za delo je priznal, da je epidemija za delo IRSD pomenila velik zalogaj, način inšpekcijskih nadzorov se je spremenil, podobno tudi prijave, dobili so nove vloge. V 2020 so zato opravili veliko več inšpekcijskih nadzorov, približno 7 tisoč, kar je dva tisoč več kot leto prej. V inšpekcijske nadzore glede izpolnjevanja ukrepov proti covid-19 na področju zagotavljanja zdravja in varnosti pri delu so se vključevali vsi inšpektorji, tudi tisti, ki na IRSD pokrivajo druga področja. V vseh teh nadzorih je bilo izrečenih preko 3.500 ukrepov in ugotovljenih prek 8 tisoč kršitev. Izrečeni ukrepi pa so bili enakomerno razdeljeni med ureditvene odločbe, prekrškovne postopke in na opozorila. Po njegovih besedah je v prvi polovici lanskega leta na lokacijah delodajalcev prihajalo do zmede, kako varovati delavce, kako začeti postopke, kako preprečevati širjenja virusa. Delodajalci so namreč zgolj dobili napotke NIJZ-ja, drugi strokovnjaki, na primer medicina dela in varstvo pri delu, pa niso dajali toliko napotkov. V drugi polovici leta se je to spremenilo, delodajalci so pričeli uvajati ukrepe. V prvem polletju so bile kršitve dokaj pogoste, predvsem glede uporabe zaščitnih mask, sploh v skupnih prostorih in v določenih delovnih okoljih (pisarne), v proizvodnjah je bilo to bolj spoštovano, osebna varovalna oprema je bila ustrezna. Decembra in januarja letos je delo na domu po elektronske poti prijavilo več kot tisoč delodajalcev, je navedel Krištofelc in dodal, da je na domu delalo okoli 40 tisoč zaposlenih. Povedal je, da imajo sedaj večjo preglednost glede dela na domu kot prej, ko so posamezni delodajalci delo na domu prijavljali po elektronski pošti.

 

Trenutno inšpektorat na terenu še naprej opravlja inšpekcijske nadzore, vendar večjo pozornost namenjajo delodajalcem in ugotavljanju, kako so oni to področje uredili z internimi akti in pravilniki, je še pojasnil Krištofelc. Veliko pozornost namenjajo tudi internemu nadzoru, saj so delodajalci načeloma sicer pripravili pravilnike, a je nato treba tudi pogledati, ali delavci ta pravila spoštujejo. Poudaril je, da zgodba še ni zaključena, zato se moramo vsi še naprej držati ukrepov in dodal, da opravljanje dela na domu še naprej močno izboljšuje situacijo.

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je povedala, da je bilo skupno število opravljenih nadzorov inšpekcijskih organov v zvezi z obvladovanjem COVIDA-19 za obdobje od 8. do vključno 14. februarja 2021,  3.494. Delež neskladnih lokacij znaša 10 odstotokov, kar je en odstotek manj, kot v preteklih dveh tednih. Izrečenih je bilo 15 prekrškovnih sankcij, 299 opozoril po Zakonu o prekrških in 117 upravnih ukrepov. Zdravstveni inšpektorat je od tega opravil 989 nadzorov, izrekel pa 2 prekrškovni sankciji, 91 opozoril in 4 upravne ukrepe. V gostinstvu je bilo tokrat opravljenih 120 nadzorov in izrečenih 16 opozoril. Na področju drugih storitvenih dejavnosti je bilo nadzorov 368, izrečenih pa skupno 38 opozoril. Število nadzorov na zunanjih javnih površinah je bilo 244, pri čemer smo izrekli 40 opozoril; v večstanovanjskih stavbah pa pri 147 nadzorih ni bila ugotovljena nobena neskladnost.

V preteklem tednu smo nadaljevali z opravljanjem nadzorov v osnovnih šolah in vrtcih, kjer smo preverjali izvajanje hitrega testiranja za zaposlene in ali vzgojno izobraževalni zavodi zagotavljajo testiranje za svoje zaposlene. Prve ugotovitve kažejo, da so vsi zavodi zagotavljali testiranje zaposlenih s strani pooblaščenega izvajalca,” je dejala Potza. Tudi pri sami organizaciji testiranja in obveščanju zaposlenih o izvedbi testiranja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. ZIRS je zaključil nadzore pri izvajalcih cepljenja proti COVIDU-19. Skupno je bilo opravljenih 112 nadzorov in izdanih 17 ureditvenih odločb zavezancem, ki jim nalagajo, naj cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVIDU-19. Dva postopka sta še v teku, odločbe pa so bile izdane naslednjim zavezancem: Splošna bolnišnica Novo mesto, Nova Gorica, Jesenice in Golnik; Onkološki inštitut, Psihiatrični bolnišnici Ormož in Begunje, Ortopedska bolnišnica Valdoltra. Odločbe o opravljanju cepljenja v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja s obile izdane še Zdravstvenim domovom Velenje, Domžale, Grosuplje, Nova Gorica, Tolmin, Ljutomer, Ilirska Bistrica, ZD Ljubljana enota Center ter zasebni splošni ambulanti Sajovic Roglič. Nadzori ZIRS so trenutno usmerjeni v storitvene dejavnosti, ki jih je ponovno dovoljeno opravljati. Preverjali bodo spoštovanje priporočil NIJZ ter tudi testiranje zaposlenih v storitvenih dejavnostih.

 

Glede na sprostitev trgovin je bilo v prejšnjem tednu največ kršitev opaženih v zvezi z nespoštovanjem ustrezne medsebojne razdalje. “Marsikje trgovci ne morejo zagotavljati ustrezne kontrole, zato ponovno apeliram na odgovorno ravnanje vseh nas kot potrošnikov. Ključnega pomena je namreč zavedanje, da epidemiološka slika še vedno ni najboljša in bo do zelene faze preteklo še kar nekaj časa. V izogib morebitnemu ponovnemu poslabšanju zato v največji možni meri še naprej ravnajmo samozaščitno in odgovorno,” je poudaril Pozta. Osnovni ukrepi so povsem enostavni, to je dosledna uporaba zaščitne maske na javnih površinah – tudi zunaj, kadar ni mogoče zagotoviti dovolj varne razdalje; umivajmo in razkužujmo si roke in seveda ostanimo doma, če se počutimo slabo. Priporočljivo je tudi, da še naprej naročamo večino stvari, ki jih potrebujemo, preko spleta. Osebno pa se v trgovino odpravimo le takrat, ko je res nujno in se tam zadržimo čim manj časa.

 

Policija je ob svojem rednem delu in nalogah izvajala tudi nadzore nad izvajanjem določb odlokov, ki urejajo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa s področja omejitve gibanja, zbiranja in potovanja ljudi. Od tega so izrekli: 655 opozoril in izdali 342 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov. V 12 primerih pa so izvedli prekrškovni postopek zaradi neupoštevanja zakonitega ukrepanja policista. O treh kršitvah so obvestili Zdravstveni inšpektorat RS. V večini primerov je pri tem šlo za kršitve odloka o pogojih prehajanja meje ali odloka o omejitvi gibanja – omejitve združevanja, gibanja v nočnem času, prehajanje občin oz. statističnih regij ali nošenja mask).

Večji delež naštetih kršitev odlokov so ugotovili, ko so ali sprejeli prijave občanov o kršitvah javnega reda in miru (50), sami zaznali kršitve ob rednem delu in nadzoru policije, nekaj kršitev pa je bilo tudi na različnih neprijavljenih protestnih shodih. Do vključno nedelje, ko je še veljala omejitev gibanja na občine oz. statistične regije, pa so kršitve ugotavljali tudi ali pri nadzoru cestnega prometa ali pri prehajanju državne meje na mejnih prehodih oz. kontrolnih točkah. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je namen policije pri vseh nadzorih, da se z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj (spoštovanje ukrepov za preprečevanje virusa), pri čemer policija vedno izhaja iz načela sorazmernosti.

 

Če pogledamo število nadzorov in ukrepe po posameznih policijskih upravah v preteklem tednu, so največ nadzorov in ukrepov izdali na območju PU Ljubljana (320) in PU Celje (313), sledita PU Novo mesto (117) in PU Maribor (90). Od 11. do 17. februarja letos je policija na mejnih prehodih in kontrolnih točkah izdala skupaj 5.927 potrdil o napotitvi v karanteno na domu. Kasneje so preklicali 19 potrdil, ko se je izkazalo, da so osebe imele ustrezna dokazila za vstop brez napotitve v karanteno. Potrdila o napotitvi v karanteno na domu so tako v zadnjih sedmih dneh vročili 5.908 osebam. Največ napotitev v karanteno na domu so izdali na meji z Republiko Hrvaško 5.725, Avstrijo 125, Madžarsko 8 in Italijo 12. Še 38 napotitev v karanteno na domu pa so bile izdane potnikom, ki so prispeli na letališče Jože Pučnik.

 

Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja Policije je povedal, da je bilo največ napotitev v karanteno vročeno osebam, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine 3.991, Kosova 650, Hrvaške 439, Srbije 361, S. Makedonije 245 in Nemčije 94.  Skupaj so bile v karanteno napotene osebe, ki so pripotovale iz 32 različnih držav. Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je bilo zavrnjenih 62 oseb, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v ali tranzit preko Slovenije, kar je za bistveno manj kot teden dni prej 132. “Pred nami je vremensko lep konec tedna, ki kar vabi k aktivnostmi v naravi. Dodatno bodo ta vikend še zimske počitnic v celotni Sloveniji in prvi vikend s sproščenimi omejitvami gibanja med občinami oz. statističnimi regijami. Zato je pričakovano, da bo to veliko ljudi spodbudilo k potovanju, obiskom, ogledom znamenitosti, sprehajanju po promenadah, obisku lastnih počitniških objektov, planinskim izletom, obisku zasneženih hribov, smučišč in trgovskih središč. Kljub določenem sproščanju ukrepov, ki smo jih deležni sedaj v t.i. oranžni fazi ukrepov, pa še vedno velja večina ostalih zaščitnih ukrepov in preventivnih omejitev. Seveda najbolj pomembne so primerna distanca, uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok.

“Zaščitne maske so še vedno obvezne,” je opozoril Pečjak in naštel, v katerih primerih so maske obvezne: pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih (kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah); pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra; v osebnih vozilih (razen če je v vozilu samo ena oseba ali izključno člani istega gospodinjstva), pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, ko ni mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medosebne razdalje.

“Zaradi toplejšega vremena je v zadnjih dneh mogoče zaslediti porast zbiranj in konzumiranja hrane in pijače na javnih krajih, pred gostinskimi lokali, kjer so prevzemna mesta, kar pa je še vedno prepovedano. Drugje je to dovoljeno ob upoštevanju razdalje. Policisti bomo z drugimi pristojnimi službami tudi ta konec tedna izvajali poostrene nadzore prometa na cestnih relacijah po celotni Sloveniji, kot nadzora nad posameznimi smučišči, turističnimi kraji in priljubljenimi izletniškimi točkami. Pri tem bomo pozorni tudi na spoštovanje odlokov in ukrepov, namenjenih zajezitvi epidemije,” je povedal namestnik direktorja Policije. Vse je tudi opozoril, naj kljub sproščanju ukrepov še vedno uporabljajo maske in vzdržujejo medsebojno razdaljo, upoštevajo pa naj tudi vse ostale veljavne ukrepe.

 

Vsi si namreč želimo, da bi se ta epidemija, in z njo omejitve, čim prej zaključila, je dejal Pečjak in dodal: “Še posebej opozarjamo na upoštevanje zaščitnih ukrepov na smučiščih, kjer bomo skupaj s pristojnimi inšpekcijskimi službami (ZIRS, IRSNZ, IRSI) izvedli poostrene nadzore s poudarkom na redu na smučiščih in upoštevanju priporočil NIJZ.” Vse zato, da bi vsem obiskovalcem zagotovili varne pogoje za smuko, nadzirali pa bodo tudi vožnjo v naravnem okolju. Vsem svetujejo, da upoštevajo navodila upravljalcev smučišč, policistov, občinskih redarjev, gasilcev in drugih, ki skrbijo za varnost in red. Pri tem pa seveda ne pozabimo tudi na spoštovanje ostale zakonodaje in preventivnega obnašanja. Še posebej opozarjajo na previdnost v gorah. Preden se odpravimo v gore je potrebno preveriti razmere in upoštevati zahtevnost načrtovane poti.

“Trenutno so snežne razmere v visokogorju izjemno zahtevne, zato se v času, ko obstaja velika nevarnost plazov, ne podajajte v hribe, temveč raje počakajte na ugodnejše razmere,” je opozoril. Tudi tukaj bodo ta vikend aktivirali vse svoje preventivne in nadzorne aktivnosti. Vedno uporabljajte tudi ustrezno opremo, primerno cilju in razmeram, je poudaril in naštel, da med obvezno zimsko opremo poleg cepina in derez sodijo še plazovna žolna, plazovna sonda in snežna lopata, mobilni telefon, komplet prve pomoči in baterijska svetilka. “Vsak posameznik lahko stori z majhnimi koraki s spoštovanjem preventivnih ukrepov veliko pri doseganju našega skupnega cilja – zmanjšanju možnega širjenja okužb. Bodimo s svojim zgledom, vedenjem in samozaščitnim ukrepom zmagovalci, torej tisti, ki pokažemo drugim, da nam je mar ne le za sebe ampak tudi za ostale predvsem za tiste, ki so najbolj ranljivi,” je zaključil Pečjak.

Sara Bertoncelj

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button