Kolumna

Nova Ekonomija

Pojem ekonomija se je v zadnjem stoletju zelo spremenil. Lahko bi dejali, da je njegova definicija še zmeraj ista, vendar je izgubila prvotni namen:

»Ekonomíja (grško οικο: oiko – hiša + νομός: nomós – zakoni, pravila) je družbena veda o upravljanju razpoložljivih sredstev glede na njihovo donosnost. Je znanost, ki se ukvarja z izdelavo, distribucijo in potrošnjo blaga. Konkretno preučuje izbiro odločitev pri uporabi danih materialnih sredstev za dosego želenih ciljev. Glavni načini optimalizacije razmerja med razpoložljivimi sredstvi in dosegljivimi cilji so:

Zgodnja uporaba ekonomije je bila namenjena predvsem gospodinjstvu, torej upravljanju sredstev in ljudi za kvalitetno preskrbo. Kot takšna je bila tesno povezana z družinsko ureditvijo.«

V aktualno politiko, pa je stopilo preveč psihologije, v mislih imam tisti del psihologije, ki ne vzpodbuja lastnega potenciala, temveč daje psihološko hranu EGu. Tako je v aktualni ekonomiji preveč nasilja in vse to vodi k dejanskemu uničevanju.

Zato bi nova ekonomija morala vsebovati več principov naravne zakonitosti. To ne pomeni, da moramo porušiti sistem ekonomske politike, ki deluje v svetu, temveč postopoma odstranjevati elemente, ki povzročajo “nasilje”!

Če pogledam svoje življenje, kjer sem po svojem 8 letu preživel v nasiljem okolju, predtem pa v dokaj mirnem in srečnem. Ker psihologija človeka deluje tako, da prvih 6 let življenja gradi osebnost človeka In nato drugih šest let preverja ali je pravilno zgradilo. Sem postal toliko bolj občutljiv na delovanja okolja, kar se je poznalo že zelo zgodaj, saj sem pri 12 leti pričel objavljati pesmi v boju proti nasilju, nato pa že pri 19-ih letih organizirati razne pesniške delavnice, radijske oddaje na temo boja proti nasilju. Vendar nisem toliko govoril o nasilju do soljudi, temveč o sistemu, ki je bil velikokrat nepravičen. Ker sem bil takrat še tehnik in študent fizike nisem razumel, kako lahko nekaj deluje v nasprotju s pravili delovanja, saj v tehniki ali naravi ne moreš biti hkrati na dveh mestih. Šele kasnje, ko sem začel študirati psihoterapijo sem začenjal razumeti pravila delovanja družbe, posledično tudi ekonomije, ki pa so bile zelo drugačna od zakonov narave. Tako sem potem tudi zamenjal službo učitelja, za svetovalca pri projektih, ki so zašli v krizo. Tukaj sem se zavedal, da se krize ne bo rešila z enakim pristopom, kot se je povzročila, zato sem pričel v poslovno okolje dodajat elemente, ki so bili podobni naravnim procesom. Tako sem pričel uvajati in graditi nov poslovni model vodenja podjetij, ki je temeljil na naravnih principih.

Prvi takšen večji poskus je bil projekt Celovito Reševanje Nasilnih Dejanj, kjer je bil cilj naučiti vse strokovne službe, ki se ukvarjajo z reševanjem nasilja, da s svojim dejanjii ne povzročajo še večjega nasilja nad žrtvijo, temveč dvignejo stopnjo zavedanje in čim bolj skrajšajo postopke. Projekt sem takrat postavil v Lokalno okolje, kjer bi bilo najhitreje mogoče vzpostaviti drugačno delovanje sistema (https://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2009/01/552-Celovito-resevanje-nasilnih-dejanj).

Iz tega je sledilo ustanovitev Županske akademije, kjer župane iz celotne regije učimo drugače voditi lokalno skupnost. Vendar hitro sem se zavedal, da tako ne bom daleč prišel, saj so ljudje, ki so začeli videte nevarnost v takšnem sistemu, ki na nek način rešuje svet ujetosti v zaciklanju različnih psiholoških vzorcev, ki so prerasli v nacionalne vzorce; bodo storili vse da preprečijo spremembe. Sem stopil korak nazaj, preden bi sam postal žrtev nasilnega sistema (čeprav so me potem na drug način porinili vanj – kolumna Zakaj nočem več v Slovenijo, nazaj!)

 

Zavedal, sem se če želim spremeniti sistem, ga moram spremeniti od znotraj, ker če pride signal od zunaj, se sistem samo še bolj zapre.

Tako sem najprej pričel razvijati programe za osebno rast (SiriusPersonalTransformation); nato drugačen način vodenja podjetja (Dinamični model vodenja); nato sem doktoriral s tezo Osebnostni vpliv župana na razvoj lokalne skupnosti: Dinamični model vodelnja lokalnih upravnih sistemov; nato kot znanstvenih razvijati novo znanstveno metodo Dinamilogija, ki preučuje naravne procese in pojave in jih prenaša v poslovne procese in danes, kot univerzitetni professor za Public management vzgajam mlade doktorante v novo smer razmišljanja pri javni politiki. Za najmanjše, tam, kjer pa se vse skupaj začne, pa sem ustvaril virtualnega junaka Vitez z Rožo, ki jim daje odgovore, katere jim odrasli prekrivanjo.

 

V resnici se vso življenje borim proti nasilju, saj se zavedam da nismo na tem svetu, da se mučimo, da nam je težko, saj to ni smisel življenja. Smisel je, razvijati svoje potenciale in uživati vsak trenutek omejenega časa na tem svetu.

In s tem, ko spreminjam sistem, na nek način spreminjam ekonomijo sveta. Čeprav o ekonomiji v resnici ne vem kaj dosti, vem pa dovolj, da vidim, kako deluje in ustvarja nasilje.

Morda za primerjavo lahko pogledamo delovanje gozda, ali ekonomijo gozda, vidimo da v njem vse teče v mirne procesu, vedno se zgodi vse kar se mora, brez stresa, a hkrati ima gozd dobiček (kisik, drva, hrano…), njegov letni prirast – torej širitev je 3% in to bi lahko bil tudi rezultat svetovne ekonomije. Pri tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da se narava sama čisti in koliko gre vstran, toliko se rodi na novo. Torej narave ni nikoli več, vedno je ista! To dokazuje, zakon o energiji, da energije ne moremo izničiti, lahko pa ji spremenimo obliko. Torej če želimo v ekonomiji imeti dobiček, je lahko 3% na svetovnem nivoju, s tem, da vesčas za seboj čistimo, recikliramo…

 

In tako se je začela rojevati nova ekonomija sveta!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Check Also
Close
Back to top button