Svet

Islamizacija Evrope in interesi globalistov

Islamizacija, ki na stari celini narašča sorazmerno z množičnim priseljevanjem iz muslimanskih dežel  predstavlja danes legitimno demografsko in kulturno grožnjo Evropi.

 

»No-go« zone, oziroma za belce »neprehodna« območja kjer se oblikujejo zaprte skupnosti priseljencev v katerih de facto prevladuje šeriatsko pravo, njihovi prebivalci pa se požvižgajo na uradno zakonodajo in državne zakone, spolno nadlegovanje, porast posilstev in splošno zaničevanje žensk, nasilje in neredi, tako imenovane »šeriatske patrole«, ki v zahodnoevropskih metropolah nadlegujejo »neprimerno« oblečena dekleta in  ljudi, ki pijejo alkoholne pijače, agresivno vsiljevanje tujih kulturnih in verskih praks, vreščanje iz minaretov in množične molitve Alahu v evropskih metropolah, izginjanje tradicionalnih gostiln in pubov, ki jih zamenjujejo trgovine in restavracije s halal hrano…vse to in še marsikaj drugega nam daje vedeti, da je islamizacija, ki je posledica množičnih migracij iz Bližnjega vzhoda, resna težava za Evropo in Evropejce.

Sredstvo ali cilj?

Kljub temu je napačno in zavajajoče misliti, da je islamizacija glavna in edina težava s katero se danes soočamo, ali pa da so muslimani glavni in edini problem Evrope. Nasprotno od tega so muslimanski priseljenci predvsem orodje v rokah globalistov, enako pa velja tudi za vse druge priseljence neevropskega izvora. Množične migracije, vključujoč migracije iz bližnjevzhodnih dežel, predstavljajo za liberalne finančne mednarodne elite-med katerimi ne najdemo veliko muslimanov, temveč pripadnike nekega drugega »semitskega plemena- predvsem sredstvo do cilja.

Ta cilj je vzpostavitev sveta brez meja, globalne vasi potrošnikov in delavcev, ki jih bo lahko nadzorovati in po potrebi velikih korporacij premikati po zemeljski obli kot šahovske figure. Vzpostavitev takšnega novega svetovnega reda pa seveda zahteva izbris homogenih družb, posameznih narodov in nacionalnih identitet, ter uničenje ukoreninjenosti človeka v določeno kulturno okolje in občutka pripadnosti določeni rasni ali etnični skupnosti. Domoljubni in rasno osveščeni Evropejci so zato glavni trn v peti globalistom, saj predstavljajo težavo, ki lahko sčasoma preraste v množično reakcijo, sposobno najprej razkrinkati in zatem strmoglaviti njihovo prikrito vladavino.

Globalisti hočejo zato skozi demografsko zamenjavo, in s pomočjo širjenja lažnih liberalnih in kozmopolitskih vrednot, oslabiti in posledično uničiti evropske narode, ki bodo sčasoma izginili v multirasnem mišmašu vseh barv in oblik. To uničenje biološke in kulturne integritete Evropejcev skozi mešanje ljudstev bo privedlo do začasne vzpostavitve kaotične multikulturne atomizirane družbe, ki pa se bo sčasoma spremenila v eno homogeno, ne multikulturno, temveč multirasno družbo v kateri bo prevladovala le ena »kultura«; nova kultura korporacijskih znamk in kozmopolitskih moral.

Ko obravnavamo v takšnem kontekstu muslimansko priseljevanje in islamizacijo Evrope, se moramo vprašati ali se globalisti res na vse pretege trudijo uničiti evropske kulture in tradicije samo zato, da bi jih nadomestile tuje kulturne prakse, ki prav tako zavračajo liberalna stališča in so ukoreninjene v sicer tujih, pa kljub temu strogo »konservativnih« tradicijah. Konec koncev je dvoličnost sodobnih levičarjev in liberalcev, ki so koristni hlapci mednarodnih elit ravno v tem, da naj bi se po eni strani borili za pravice žensk in LGBT skupnosti, ter proti »patriarhatu«, po drugi strani pa z odprtimi rokami vabijo in sprejemajo množice muslimanskih migrantov, ki so mnenja, da je istospolnost greh, ter se jim ne zdi sporno pretepati in fizično kaznovani ženske, če so si po njihovem mnenju to zaslužile.

Globalisti trenutno dopuščajo, spodbujajo in zagovarjajo množične migracije, katerih posledica je tudi islamizacija Evrope, vendar pa ne želijo ustvariti zver, ki bi lahko v prihodnosti napadla lastnega gospodarja. Zato njihov cilj ni popolna islamizacije Evrope v kateri bi zavladalo šeriatsko pravo, temveč hočejo vzpostaviti kozmopolitsko družbo liberalnih vrednot. Vseeno jim je, če bodo te vrednote in morale utelešene v novodobnemu krščanstvu, v new age poganstvu ali pa v neki sodobni liberalni verziji islama, ki bo prilagojena liberalnim nadzorom, tako kot se jim danes vse bolj prilagaja Cerkev. Vse različne religije in prepričanja morajo zato odražati te nazore, če se želijo obdržati v sodobnih zahodnih družbah. Vsi, ki se ne uklanjajo liberalnim dogmam in pozitivnim mnenjem o združevanju človeštva pa bodo marginalizirani, potisnjeni na rob družbe. Kljub temu, da ima večina priseljencev iz tretjega sveta, predvsem iz muslimanskih dežel, po sodobnih zahodnih merilih precej konservativne in etnocentrične poglede in nazore, jim globalisti odpirajo vrata saj je trenutno njihov glavni cilj uničenje tradicionalnih moral in etnokulturne identitete bele rase. Z uvažanjem migrantov želijo oslabiti in postopoma zlomiti homogenost evropskih narodov. Ob pogledu na zahodne metropole kot so Pariz, London ali Stockholm vidimo, da jim to zaenkrat uspeva, saj te prestolnice, razen stare arhitekture, sploh več ne izgledajo kot evropska mesta.

Dvojna igra globalistov

Globalisti igrajo neke vrste dvojno igro saj hočejo po eni strani prepričati in celo prisiliti Evropejce, da se zavoljo »človeštva« in »raznolikosti« odrečejo pravici do svojega kulturnega in etničnega obstoja in zavržejo svojo specifično evropsko identiteto, obenem pa želijo tudi priseljence prevzgojiti v dobre, progresivne državljane Evropske unije. Vendar pa primarni cilj zaenkrat ostaja že omenjen izbris avtohtonih Evropejcev, čeprav hočejo tudi prišleke postopoma asimilirati v novo okolje in prevzgojiti v strpne in liberalne »nove Evropejce«. Seveda pri tem za liberalne elite nastaja velika težava, ko se muslimanski priseljenci sami nočejo integrirati v novo okolje in postati del zahodne liberalne družbe, temveč prihaja do neke vrste prostovoljne segregacije. Migranti se držijo zase v svojih skupnostih, ki kot gobe po dežju rastejo v evropskih mestih, so velikokrat sovražni do preostalega prebivalstva in negujejo ter ohranjajo kulturne in verske  prakse, ki so jih prinesli iz svojih domovin. To ni ravno v skladu z vizijo globalne družbe v kateri smo vsi le še nekakšni državljani sveta, ki nam jo kot utopijo servirajo osrednji mediji in razni think-tanki, nevladne organizacije in civilne iniciative, ki jih financirajo mednarodne elite. Globalisti ne želijo le, da se Evropejci zavoljo prišlekov in multikulture odrečejo lastni identiteti in tradicijam, temveč zahtevajo tudi od prišlekov, da svoje kulturne običaje in narodno zavest pustijo doma, ter ob prihodu z odprtimi rokami sprejmejo progresivne liberalne vrednote. Ker se to ni zgodilo so se globalistične elite osredotočile na glavni cilj; veliko demografsko zamenjavo in subverzijo tradicionalnih evropskih družb. Vprašanje integracije priseljencev v liberalno družbo, ki jo sicer spodbujajo, pa puščajo za čase, ko bodo Evropejci popolnoma na kolenih in v zadnjih vzdihljajih, saj so najverjetneje mnenja, da je lažje nadzirati topoumne množice muslimanskih (in drugih) migrantov, kot pa množice rasno osveščenih Evropejcev, ki so sprevideli, da jim hoče nekdo ukrasti domovino. Njihova dvojna igra vključuje torej predvsem postopno uničenje evropskih narodov in njihovih kultur, pa tudi preobrazbo migrantov iz »konservativnih«, etnocentričnih vernikov v moderne liberalne privržence strpnosti in enakosti. Zaradi tega Evropejce prepričujejo, da naj zavoljo raznolikosti kar sami na oltarju multikulture žrtvujejo svojo kulturno in rasno dediščino in se tako odkupijo za grehe svojih prednikov, ki naj bi skozi zgodovino zagrešili vrsto strašanskih rasističnih zločinov nad dobrohotnimi pripadniki drugih ras, po drugi strani pa sicer bolj subtilno in dolgoročno spodbujajo migrante naj sprejmejo »progresiven« in »odprt« način življenja.

Poleg tega so priseljenci, tudi če zavračajo liberalne vrednote, koristni za interese mednarodnih liberalnih elit, ki manipulirajo z etnično zavestjo in religijskimi prepričanji teh priseljencev in jih kot orožje obračajo proti Evropejcem, ko jih prepričujejo, da so avtohtoni prebivalci do njih »rasistični« in »nestrpni«. Poleg raznih nevladnikov, soroševcev in antifašistov so ravno priseljenci in njihovi potomci tisti, ki se mobilizirajo vsakič, ko v Evropi nastane kakšno močnejše domoljubno gibanje, ki zahteva zaprtje mej in konec množičnih migracij, ali pa ko kakšen politik poziva k omejevanju migracij in k drugim ukrepom, ki bi morda lahko upočasnili ali preprečili demografsko in duhovno uničenje Zahoda. V določeni meri globalistom prav tako odgovarjajo trenja in spori, ki nastajajo zaradi trka kultur med Evropejci in muslimani, saj jim lahko služijo kot dimna zavesa. Tako lahko deloma prebujene Evropejce, ki se zavedajo, da jim preti določena nevarnost, niso pa prepričani kaj točno ta nevarnost je in komu koristi, prepričujejo da glavna težava niso množične migracije same po sebi in da problem ni povezan z raso, temveč samo z vero in z radikalnim islamom. Vendar pa temu ni tako.

Verski ali rasni problem?

Islam kot tak seveda predstavlja grožnjo naši kulturi in naši identiteti, saj je nekompatibilen z našo evropsko naravo in bitjo, vendar pa so se v preteklosti mnogi beli narodi jugovzhodne Evrope in Sredozemlja, ki so se znašli pod delno ali popolno vladavino Islama tudi po več stoletjih uprli, si izbojevali svobodo in pregnali vsiljivce, če so kljub delni kontaminaciji krvi in pritoku tujih genov uspeli ohraniti svojo rasno zasnovo. Zato predstavlja množično priseljevanje muslimanskih narodov v Evropo poleg kulturnega ali verskega predvsem rasni problem, ki pa ni v primeru muslimanov bolj zaskrbljujoč kot v primeru množičnega priseljevanja Afričanov ali drugih migrantov iz nebelega sveta, tudi če pripadajo kateri od krščanskih veroizpovedi. Ravno zato hočejo globalisti z veliko demografsko zamenjavo postopoma izkoreniniti, ne le naših vrednot, tradicij in nacionalnih kultur, temveč tudi našo rasno identiteto in belo Evropo. Le, ko bomo postali v svojih zgodovinskih domovinah manjšina na poti k izumrtju, bodo lahko globalisti in oligarhi novega svetovnega reda mirni, da se jim Evropejci ne bodo znova postavili po robu. Vendar pa se  predvsem na vzhodu naše celine narodi, ki so preživeli grozote komunizma vedno bolj upirajo liberalnim elitam, od tega da dejansko postanemo manjšina na celem kontinentu pa nas loči še kar nekaj generacij in ravno zato želijo globalisti pospešiti veliko zamenjavo, osredotočajoč se predvsem na demografsko in duhovno uničenje Evropejcev. Reševanje možnih težav, ki izhajajo iz muslimanske nenaklonjenosti do liberalnih vrednot pa puščajo za čas, ko evropski človek ne bo več predstavljal nikakršne grožnje.

Od scenarija v katerem bi muslimani popolnoma prevladali, vzpostavili evropski kalifat in po strogem šeriatskem pravu prepovedali alkoholne pijače in svinjino, ter ženske obtožene prešuštvovanja kamenjali do smrti, predstavlja večjo in bolj realno grožnjo za Evropo in za naš obstoj vzpostavitev globalne multirasne družbe v kateri bo morda zaradi številčnosti muslimanov v Evropi prevladala nova verzija Islama, ki bo zadržala zahtevo islamske teologije po popolni podreditvi religijskim dogmam (sama beseda islam je glagol, ki izhaja iz besede »aslama« in pomeni v arabščini podreditev), same dogme pa bodo močno prilagojene liberalnim vrednotam o enakosti in bratstvu vseh ljudi, borbi proti vsaki obliki rasizma in nestrpnosti, toleranci in politični korektnosti. Ustanavljanje te globalne vasi enoumja se že več desetletij sčasoma uresničuje, zaradi številčnosti muslimanskih priseljencev in zavoljo njihove integracije in sprejemanja liberalnih vrednot pa se lahko zgodi, da bodo mednarodne elite in njihovi hlapci na levici in v osrednjih medijih začeli sekularno religijo liberalizma zavijati v tančico islama.

Kolumna je bila prvotno objavljena na: https://tradicijaprotitiraniji.org/2021/03/13/islamizacija-evrope-in-interesi-globalistov/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button