Politika

Evropska komisija se izmika odgovoru glede spodbujanja vrednot evropskega načina življenja

Evropska komisija se izmika odgovoru glede spodbujanja vrednot evropskega načina življenja

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo skupaj s še nekaterimi drugimi evropskimi poslanci naslovil poslansko vprašanje v zvezi s politiko EU o podpori tradicionalnim družinam.

Na vprašanje glede podpore Evropejcem, da bi imeli več otrok kot odgovor na demografsko krizo v Evropi in o spodbujanju in olajševanju materinstva ter o več politikah, ki podpirajo in spodbujajo večje tradicionalne družine, je Evropska komisija odgovorila, da je Komisija zavezana varstvu pravic vseh družin, kot je določeno v Listini EU o temeljnih pravicah.

Poslanec je ob vprašanju opozoril tudi na to, da bi večja rodnost pomenila tudi več delovne sile, na kar je Komisija odgovorila, da na pomanjkanje delovne sile vplivajo ciklični in strukturni dejavniki, vključno z upadanjem delovne sile zaradi demografskih trendov, kot je analizirano v poročilu Komisije o razvoju na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi za leto 2023. Razlogi za demografske trende so po njenih besedah različni, pri čemer gre pri ustvarjanju družine in odločanju za starševstvo po besedah komisarke za osebno izbiro.

Poslanec je ob vprašanju izpostavil tudi, da Komisija s svojim stališčem, da je za uspešno Evropo potrebnega več „zakonitega priseljevanja“, spodbuja dotok migrantov na ozemlje EU in da prav tako tudi zelo spodbuja  pravice LGBTQI+ in zamisli o mavričnih družinah, premalo poudarka pa daje na tradicionalne družine in evropski način življenja. Na omenjeno pa je komisarka Šujica odgovorila, da Komisija podpira države članice pri ustvarjanju ugodnih socialnih in gospodarskih razmer, ki ljudem omogočajo načrtovanje družinskega življenja. Med primere instrumentov na ravni EU spadajo direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, direktiva o nosečih delavkah, evropska strategija oskrbe, evropsko jamstvo za otroke, priporočilo Sveta o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, podpora naložbam v ustanove za varstvo otrok v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter priporočilo Sveta o zadostnem minimalnem dohodku.

Evropski poslanec dr. Milan Zver je izjemno razočaran nad tako izmikajočim se odgovorom Evropske komisije, v katerem pravzaprav niso v ničemer odgovorili na zastavljena vprašanja. Poslanec se ob odgovoru sprašuje tudi, ali se Evropska komisija ne zaveda, da demografskih težav  v Evropi ne bomo rešili z množičnimi (ilegalnimi) migracijami, ampak s politiko, ki podpira tradicionalne družine in s spodbujanjem rojstev.

Odgovor podpredsednice Dubravke Šuica v imenu Evropske komisije

(13.9.2023)

Na pomanjkanje delovne sile vplivajo ciklični in strukturni dejavniki, vključno z upadanjem delovne sile zaradi demografskih trendov, kot je analizirano v poročilu Komisije o razvoju na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi za leto 2023. Razlogi za demografske trende so različni. Pri ustvarjanju družine in odločanju za starševstvo gre za osebno izbiro.

Komisija podpira države članice pri ustvarjanju ugodnih socialnih in gospodarskih razmer, ki ljudem omogočajo načrtovanje družinskega življenja. Med primere instrumentov na ravni EU spadajo direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, direktiva o nosečih delavkah, evropska strategija oskrbe, evropsko jamstvo za otroke, priporočilo Sveta o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, podpora naložbam v ustanove za varstvo otrok v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost ter priporočilo Sveta o zadostnem minimalnem dohodku.

Komisija je zavezana varstvu pravic vseh družin, kot je določeno v Listini EU o temeljnih pravicah.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button